« بازگشت

بازديد فرماندار، امام جمعه و هيئت بازرسي شهرستان از شعبه هاي اخذ راي در روستاهاي بخش مركزي ابركوه

گزارش تصويري

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه سيد نبي رسولي فرماندار، امام جمعه و اعضاي هيئت بازررسي عصر امروز از برخي شعب اخذ راي در بخش مركزي ابركوه بازديد نمودند.