« بازگشت

حضور بيش از 23 هزار نفري مردم شهرستان ابركوه تا اين لحظه در انتخابات+ تصوير


حماسه حضور مردم در اين دوره از انتخابات در شهرستان ابركوه همچون 22 بهمن مثال زدني است.

مردم اين ديار از اولين ساعات راي گيري همانند سراسر ايران حضوري چشمگير داشتند، آنها با حضور متعهدانه و دلسوزانه خود تلاش هاي غرب براي خنثي كردن اثرات انقلاب اسلامي را نقش بر آب كردند.

قابل ذكر است شهرستان ابركوه داراي 46 شعبه براي اخذ راي مي باشد.