« بازگشت

فرماندار شهرستان ابركوه راي خود را به صندوق انداخت

در اولين ساعات راي گيري امروز

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ابركوه سيد نبي رسولي فرماندار ابركوه به همراه غلامرضا حيدري معاون وي در اولين ساعات صبح امروز راي خود را در آستان مقدس امامزاده احمد(ع) ابركوه كه با استقبال خوب مردم نيز همراه بود به صندوق انداختند.