« بازگشت

ميزان راي دهي مردم شهرستان ابركوه در انتخابات مجلسين خبرگان رهبري و شوراي اسلامي


به گزارش مسئول امور تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان ابركوه ميزان راي دهي مردم در انتخابات مجلسين خبرگان رهبري و شوراي اسلامي در شهرستان ابركوه مشخص گرديد.

در پنجمين دوره از مجلس خبرگان رهبري، وافي با 18192 و محصل همداني با 6095 در شهرستان ابركوه و در مجموع با برتري وافي در استان يزد، وي به عنوان نماينده اين دوره از انتخابات انتخاب شد.

در دهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي نيز در شهرستان ابركوه تفكيك نامزدها و آراء به شرح ذيل مي باشد:

 

 

 

 

شهرستان

بخش مرکزی

بخش بهمن

ردیف

کد

نام نامزد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1

1215

حسین ابرقویی

876

3.3%

649

3.5%

227

2.9%

2

1218

محمدرضا  بابایی

5023

18.9%

2761

14.8%

2262

28.6%

3

1241

جواد تشکری

14

0.1%

12

0.1%

2

0.0%

4

1245

مجتبی حاجی حسینی

14

0.1%

3

0.0%

11

0.1%

5

1246

محمود حسینی حسن نوه

16

0.1%

5

0.0%

11

0.1%

6

1248

اکبر دهقان

19

0.1%

17

0.1%

2

0.0%

7

1251

محمد رضا رضاییان

60

0.2%

57

0.3%

3

0.0%

8

1257

علیرضا زارع بیدکی

2149

8.1%

1970

10.6%

179

2.3%

9

1261

عبدالرسول زارع

5165

19.5%

4411

23.7%

754

9.5%

10

1262

دخیل عباس زارع زاده

18

0.1%

13

0.1%

5

0.1%

11

1268

محمدرضا  صباغیان

49

0.2%

42

0.2%

7

0.1%

12

1276

سید مهدی علوی

13

0.0%

7

0.0%

6

0.1%

13

1278

کاظم فرهمند

12414

46.8%

8638

46.4%

3776

47.8%

14

1284

غلامرضا کارگریان

677

2.6%

26

0.1%

651

8.2%

15

1287

علی محمد مروی

8

0.0%

7

0.0%

1

0.0%

 

جمع

 

26515

 

18618

 

7897

 
 

 

لازم به ذكر است در اين دوره از انتخابات در حوزه ابركوه- بافق- بهاباد- خاتم- مهريز، محمدرضا بابايي و محمدرضا صباغيان با رقابت تنگاتنگ و نياوردن راي لازم از 25% آراء مقبوله اين حوزه از استان يزد به مرحله دوم كشيده شد.