« بازگشت

هرچه كانديداها با روي گشاده و بهتري با مردم رفتار كنند نظر بيشتري را جلب خواهند نمود


به گزارش مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني انتخابات شهرستان ابركوه جلسه توجيهي مرحله دوم انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با حضور نمايندگان فرماندار، بخشدار و اعضاي هيئت اجرايي ابركوه صبح امروز در سالن اجتماعات فرمانداري تشكيل شد.

رسولي فرماندار ابركوه قانونمداري، امانتداري و اصل بي طرفي را وظايف مجريان و دست اندركاران انتخابات دانست و خاطرنشان كرد: به گفته مقام معظم رهبري راي مردم حق الناس است و همه امانتدار آن هستيم.

عالي ترين مقام اجرائي شهرستان در خصوص وظايف عوامل انتخابات يادآوري كرد: كانديداها و مسئولين ستادهاي آنان بايد رعايت قانون و اخلاق مداري مدنظر آنان باشد و با توجه به رشد و بلوغ سياسي مردم، هرچه كانديداها با روي گشاده و بهتري با مردم رفتار كنند نظر بيشتري را جلب خواهند نمود.

وي تاكيد كرد: اعلام نتايج و ارائه آمار و اطلاعات بايد از سوي مسئولين مربوطه مشخص شده در قانون صورت گيرد و صرفا فرمانداران مي توانند آمار ارائه نمايند.

رئيس هيئت اجرائي انتخابات افزود: همانند دوره قبل براي هر شعبه يك نفر به عنوان نماينده فرماندار، بازرس و كاربر رايانه و ديگر اعضاي شعبه اخذ راي در نظر گرفته شده است.

دادستان نيز ضمن بيان تخلفات انتخاباتي رعايت تمام و كمال قوانين مربوط به انتخابات را در حين آرامش به ويژه در روز انتخابات خواستار شد.

در آخر امور مربوط به فناوري و اطلاعات انتخابات توسط مسئول كميته مطرح و موارد طي فرمي به نماينده هاي فرماندار و بخشدار در محل شعبه هاي اخذ راي ارائه گرديد و تغييرات انجام شده در اين خصوص نيز تشريح گرديد.

لازم به ذكر است مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان ابركوه جمعه مورخ 10/2 در 46 شعبه اخذ راي انجام مي گيرد.