« بازگشت

وظیفه داریم به عنوان امانتدار آراء مردم، انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه تنش را برگزار کنیم


جلسه آموزشی، توجیهی بازرسان و سربازرسان دهمين دوره انتخابات مجلس شواری اسلامی و پنجمين دوره مجلس خبرگان در محل سالن اجتماعات فرمانداری ابرکوه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ابرکوه، به منظور تقويت و كارآمد كردن سيستم های كنترل و بازرسی انتخابات، كارگاه آموزشی بازرسان و سربازرسان انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور اعضاء هیأت بازرسی برگزار شد، حبيب الله آدمي رئيس هيئت بازرسي انتخابات شهرستان اظهار کرد: ما وظیفه داریم به عنوان امانتدار آراء مردم، انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه تنش را برگزار کنیم.

آدمي تصریح کرد: بازرسان به عنوان ناظر از بروز تخلفات احتمالی در شعب اخذ رأی جلوگیری نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را به نماینده فرماندار و همچنین سربازرسان اطلاع دهند.

در ادامه این جلسه قوانین مربوط به بازرسان و سربازرسان شعب اخذ رأی شهرستان با حضور بابایی به بازرسان آموزش داده شد و همچنین مقرر گردید که بازرسان در معیت سربازرس ها از شعب مشخص شده بازدید نمایند.