« بازگشت

46 شعبه در شهرستان ابركوه آماده راي گيري مي باشند


به گزارش مسئول امور تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان ابركوه از ساعت 8 صبح فردا 46 شعبه در شهرستان ابركوه جهت اخذ راي انتخابات مرحله دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آماده مي باشند كه 29 شعبه مربوط به شهر ابركوه و بخش مركزي و 17 شعبه مربوط به بخش بهمن مي باشد.

شهر ابركوه و بخش مركزي به شرح زير مي باشد:

شعبه شماره  (1)

محل شعبه : شهرداری ابرکوه

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (2)

محل شعبه : تکیه درب قلعه

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (3)

محل شعبه : تکیه نبادان

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (4)

محل شعبه : تکیه دروازه میدان

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (5)

محل شعبه : تکیه گلکاران

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (6)

محل شعبه : مسجد صاحب الزمان

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (7)

محل شعبه : امام زاده احمد

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (8)

محل شعبه : مدرسه شهید نجاتی

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (9)

محل شعبه : دبستان شهدا

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (10)

محل شعبه : بیت العباس

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (11)

محل شعبه : تكيه جهانستان

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (12)

محل شعبه : مدرسه شاهد(15 خرداد)

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (13)

محل شعبه : مسجد امام حسن

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (14)

محل شعبه : کانون فرهنگی مسجد امام حسین

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (15)

محل شعبه : مسجد موسی بن جعفر

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (16)

محل شعبه : فيزيوتراپي- بيمارستان خاتم الانبيا(ص)- مدرسه شهيد صافي

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (17)

محل شعبه : مسجد بقيه الله

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (18)

محل شعبه : دانشگاه پيراپزشكي

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (19)

محل شعبه : فراغه

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (20)

محل شعبه : سيار صفي آباد و صادق آباد

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (21)

محل شعبه : سيار خسرو آباد جلال آباد مزارع تلاش 1 و 2  عباس آباد رحيم آباد

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (22)

محل شعبه : ده عرب

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (23)

محل شعبه : مريم آباد

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (24)

محل شعبه : سيار  روستاهاي هروك و تيزوك

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (25)

محل شعبه : سيار روستاي احمد آباد و فيروز آباد

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (26)

محل شعبه : تكيه روستاي شمس آباد

نوع شعبه : ثابت

شعبه شماره  (27)

محل شعبه : سيار فيض آباد و رئيس آباد

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (28)

محل شعبه : سيار روستاي كلپه و شهرسب

نوع شعبه : سيار

شعبه شماره  (29)

محل شعبه : سيار عزيز آباد و مدوئيه

نوع شعبه : سيار