« بازگشت

برگزاری جلسه توجيهي عوامل پشتيباني ستاد انتخابات مهریز


جلسه توجيهي  عوامل پشتيباني ستاد  انتخابات در مهریز برگزار شد .
فرماندار شهرستان مهریز در جلسه توجيهي رانندگان و عوامل پشتيباني انتخابات ستاد انتخابات فرمانداري شهرستان مهریز  بر اهمیت رعایت دقیق حسن مسئولیت پذیری و نظم و انظباط اعضای کمیته و رانندگان در اختیار ستاد تاکید نمود.
سید محمد رستگاری در این جلسه  با اشاره به اینکه همه عوامل برگزاری انتخابات در روند برگزاری انتخاباتی پر شور و بدون نقص تاثیر  دارند در خصوص چگونگی سرویس دهی به شعب اخذ رای  و نیروهای اجرایی هیات های فعال در ستاد انتخابات  حوزه  مهریز نکاتی را مطرح نمود .