« بازگشت

جلسه توجیهی،آموزشی بازرسین انتخابات شهرستان مهریز برگزار شد(گزارش تصویری)


جلسه توجیهی آموزشی بازرسین انتخابات شهرستان مهریز با حضور فرماندار، بابایی عضو هیئت بازرسی انتخابات استان، در محل فرمانداری برگزار شد.