« بازگشت

فرماندار مهريز: تمام شرايط براي برگزاري انتخاباتي پرشور فراهم است


فرماندار مهريز گفت: تمامي زمينه ها براي برگزاري انتخاباتي سالم و پرشور در اين شهرستان فراهم است .

سيد محمد رستگاري در جلسه هماهنگي برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اين شهرستان افزود: تمامي كميته هاي برگزاري انتخابات آماده اجراي قوانين و انجام وظايف خود هستند .
وي ادامه داد: عوامل اجرايي ، نظارتي ، بازرسي و امنيتي و انتظامي طبق مقررات و بر اساس وظايف همانند مرحله اول به خوبي نسبت به انجام ماموريت هاي خود جدي اقدام مي كنند .
فرماندار شهرستان مهريز گفت: رعايت كامل مقررات توسط عوامل زمينه ساز جلب مشاركت آحاد مردم در دومين مرحله برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي است .
سیدمحمدرستگاري گفت: مرحله دوم انتخابات در سطح اين حوزه انتخابيه و شهرستان مهريز در روز جمعه دهم ارديبهشت ماه بنحو شايسته و قانونمند برگزار مي شود .
وي افزود: برنامه هاي برگزاري انتخابات براي عوامل مختلف اجرايي ، نظارتي ، بازرسي و انتظامي به مرور و طبق قوانين ابلاغي صورت مي گيرد .
گفتنی است:مرحله دوم انتخابات در اين شهرستان در روز جمعه دهم ارديبهشت ماه برگزار مي شود .
محمد رضا بابايي و صباغيان بافقي به مرحله دوم انتخابات در حوزه مهريز شامل شهرستان هاي بافق، بهاباد، ابركوه، خاتم و مهريز راه يافته اند .