« بازگشت

فرماندار مهريز:رعایت کامل مقررات و خودداری از افراط و تفریط ضامن برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است.


 فرماندار مهریز گفت: قانون به صورت شفاف وظایف همه عوامل انتخابات را از ابتدا تا انتها مشخص کرده و همه باید تنها بر اساس مقررات فعالیت کنند.

سید محمد رستگاری  در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص پیشگیری از تخلفات انتخاباتی افزود: رعایت کامل مقررات و خودداری از افراط و تفریط ضامن برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه است.
وی ادامه داد: مسئولان اجرایی، نظارتی و بارزسی در طول برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری طبق مقررات وظایف خود را با کمال نظم و دقت انجام می دهند و مردم باید در صورت مشاهده هرگونه تخلفی مراتب را به ستاد انتخابات شهرستان گزارش کنند.
فرماندار مهریز اظهار داشت: نامزدهای انتخابات و هواداران آنها باید با سعه صدر فقط در راستای مقرراتی که قانونگذار در این امر مشخص کرده، فعالیت های خود را انجام دهند.
رستگاری تصریح کرد: برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی در زمان تبلیغات شوراهای اسلامی باید جلسه ای با حضور نامزدها و حامیان و هواداران آنها در خصوص توجیه مقررات برگزار شود که طی روزهای آینده در این خصوص اقدام می شود.
فرماندار مهریز اظهار داشت: از ابتدای فعالیت های انتخاباتی در مهریز بخاطر همکاری تمام عوامل و بخصوص هیات های اجرایی و نظارت تاکنون تخلفی به ستاد گزارش نشده است.