نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر بافق


به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بافق ؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر بافق مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/2/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر بافق به شرح زير مي باشد.

توجه:

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر پنج نفر است. رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.

۲- هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بافق در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.