نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

زمان تبلیغات کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ساعت 24 چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه به پایان می رسد

رییس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بافق خبر داد:

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بافق؛ رییس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بافق گفت: تبلیغات انتخابات کاندیداهای انتخابات شوراهایی اسلامی شهر و روستا ساعت 24 امشب به پایان می رسد.

محمد زاده رحمانی تصریح کرد: طبق دستورالعمل انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زمان تبلیغات انتخابات کاندیداهای شوراها 24 ساعت قبل از روز انتخابات به پایان می رسد.

وی همچنین افزود: زمان پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 24 ساعت قبل از زمان آغاز فرآیند رای گیری، یعنی ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه می باشد.

وی در پایان بر لزوم رعایت قوانین و مقررات تبلیغات از سوی کاندیداها و حامیان ایشان تاکید نمود.