یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153471374
گزارش تصویری:


رئیس شورای اسلامی شهر یزد در معیت مدیرکل جمعیت هلال احمر استان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار اشکذر از ایستگاه استقبال از مسافرین نوروزی هلال احمر و نیروی انتظامی مستقر در پارک اشکی بازدید نمود.
گزارش تصویری:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، رئیس شورای اسلامی شهر یزد در معیت مدیرکل جمعیت هلال احمر استان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری، فرماندار و شهردار اشکذر از ایستگاه استقبال از مسافرین هلال احمر و نیروی انتظامی مستقر در پارک اشکی بازدید و در جریان روند ارائه خدمت به مسافرین نوروزی قرار گرفت.