یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 91547785
در کمتر از یک روز تا زمان برگزاری انتخابات؛


در کمتر از یک روز تا زمان برگزاری انتخابات؛ همکاران و اعضای ستاد انتخابات شهرستان اشکذر باانگیزه‌ای مضاعف، پرشور و دست در دست هم برای خلق حماسه‌ای دیگر در تلاش و تکاپو هستند
در کمتر از یک روز تا زمان برگزاری انتخابات؛