گزارش تصویری(5)؛


مردم میبد در پای صندوق های رای حضور حماسی خلق کردند.