بخشدار بفروئیه منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش بفروئیه شهرستان میبد را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، بخشدار بفروئیه گفت: طبق شمارش آراء اعضای ذیل به‌عنوان اعضای اصلی رأی آوردند.

*روستای هفت هر تابع بخش بفروئیه شهرستان:

1-سید محمود یوسفی هنو مرور با 248 رأی

2-محمدعلی یوسفی با 221 رأی

3-محمدرضا جعفری با 182 رأی

*روستای مزرعه بیده تابع بخش بفروئیه شهرستان:

1-علی برزگری خانقاه با 411 رأی

2-علی‌محمد ادبی اردکانی با 317 رأی

3-برهان کارگر بیده با 307 رأی

4-مصطفی کارگرزاده بیده با 301 رأی

5-علیرضا کارگربیده 271 رأی

*روستای سورک بخش بفروئیه شهرستان:

1-علی شفیعی سورک با 197 رأی

2-محمدرضا باصری سورک با 117 رأی

3-قاسم جعفری شریف‌آبادی با 115 رأی

*روستای درین بخش بفروئیه شهرستان:

1-ید اله رضایی درین با 52 رأی

2-مهدی مرادی درین با 48 رأی

3-علی‌اصغر مرادی درین با 36 رأی

*روستای حسن‌آباد بخش بفروئیه شهرستان:

1-روح اله اسلامی حسن‌آبادی با 225 رأی

2-خدیجه ذاکری مهرجردی با 216 رأی

3-محمدحسین اسلامی حسن‌آبادی با 170 رأی

*روستای اشنیز بالا بخش بفروئیه شهرستان:

1-احمدرضا عباسی با 61 رأی

2-رحمت اله راهپیما با 59 رأی

3-حسین عباسی با 50 رأی