بخشدارمرکزی شهرستان میبد منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، بخشدارمرکزی میبد گفت: طبق شمارش آراء اعضای ذیل به‌عنوان اعضای اصلی رأی آوردند.

*روستای رکن‌آباد تابع بخش مرکزی شهرستان:

1-ماشااله محمدیان رکن‌آبادی با 651 رأی

2-مهدی انصاری رکن‌آبادی با 619 رأی

3-مهدی شیرمردی رکن‌آبادی با 548 رأی

4-محمدرضا شیرغلامی با  520  رأی

5-سیدعلی میرطالبی رکن آبادی با 452 رأی

*روستای جهان‌آباد تابع بخش مرکزی شهرستان:

1-محمدرضا اسلامی گیسکی با 28 رأی

2-حجت کریمی محمدآبادی با 25 رأی

3-مجید محمدی رکن‌آبادی با 22 رأی

*روستای محمدآباد بخش مرکزی شهرستان:

1-فتح اله احمدی محمدآباد با 59 رأی

2-مسعود آرشت با 59 رأی

3-کمال حسین زاده خلف باغ با 56 رأی

*روستای حجت‌آباد سفلی تابع بخش مرکزی شهرستان:

1-غلامرضا رنجبر جمال‌آبادی با 289 رأی

2-محمدحسن کارگر حجت‌آبادی با 151 رأی

3-مهدی صادقی حجت‌آبادی با 131 رأی

*روستای مزرعه کلانتر تابع بخش مرکزی شهرستان:

1-فرهنگ ایزدی کلانتری با 74 رأی

2-مهربان خادمی کلانتری با 64 رأی

3- فرامرز خادمی کلانتری با 53 رأی

*روستای مهرآباد تابع بخش مرکزی شهرستان:

1-محسن حبیبی بدرآبادی با 291 رأی

2-علیرضا حامدی نسب با 217 رأی

3-علی ابراهیمی کاظم‌آباد با 181 رأی

*روستای بدرآباد تابع بخش مرکزی شهرستان:

1-عباس غالبی بدرآبادی با 35 رأی

2-سید علی ترابی بدرآبادی با 29 رأی

3-علی حبیبی بدرآبادی با 25 رأی