بخشدار ندوشن منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش ندوشن شهرستان میبد را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، بخشدار ندوشن گفت: طبق شمارش آراء اعضای ذیل به‌عنوان اعضای اصلی رأی آوردند.

*روستای صدرآباد تابع بخش ندوشن شهرستان:

1-رضا جعفری ندوشن با 297 رأی

2-سید ابوالفضل موسوی ندوشن با 228 رأی

3-محمدحسین معینی صدرآباد با 121 رأی

*روستای علویه تابع بخش ندوشن شهرستان:

1-علیرضا کریمی با 68 رأی

2-محمدرضایی اشنیز با 58 رأی

3-محمدرضا حسین پور علویه با 45 رأی

*روستای نیوک سفلی بخش ندوشن شهرستان:

1-حسنعلی امامی میبدی با 42 رأی

2-جمال شبانی مروری با 39 رأی

3-محمود شبانی با 36 رأی