شناسه : 91244842


براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مروست منتشر شد.

براساس برنامه زمانبندي انتخابات آگهي اسامي نامزدهاي انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مروست منتشر شد.

 

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آئين نامه اجرايي، به آگاهي اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر مروست مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/2/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر مروست به شرح زير مي باشد.آدرس کوتاه :