شناسه : 90306975


کارگران امروز یکی از عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی کشور هستند با خضور پرشور خود در انتخابات تضمین کننده امنیت ملی هستند.

کارگران امروز یکی از عوامل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی کشور هستند با خضور پرشور خود در انتخابات تضمین کننده امنیت ملی هستند.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛ فرجام فاضلی افزود:امروز برای اینکه ما در کشورمان هم تولید و هم اشتعال داشته باشیم نیاز به سرمایه گذار داریم و یک سرمایه گذار زمانی در جایی سرمایه گذاری می کند که امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشد و این امنیت را ما مرهون  نظام جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی هستیم.

وی گفت: از کارگران شرکت ها و کارگاه های صنعتی و معادن شهرستان  خاتم تجلیل شدآدرس کوتاه :