اذان صبح 04:51
طلوع آفتاب 06:17
اذان ظهر 12:51
غروب آفتاب 19:25
اذان مغرب 19:42
نیمه شب 00:11

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد