اذان صبح 04:21
طلوع آفتاب 05:58
اذان ظهر 12:58
غروب آفتاب 19:58
اذان مغرب 20:17
نیمه شب 00:18

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد