اذان صبح 04:26
طلوع آفتاب 06:01
اذان ظهر 12:59
غروب آفتاب 19:56
اذان مغرب 20:14
نیمه شب 00:19

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد