اذان صبح 05:17
طلوع آفتاب 06:39
اذان ظهر 12:46
غروب آفتاب 18:52
اذان مغرب 19:08
نیمه شب 00:06

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
هیچ نتیجه ای وجود ندارد