دانلود اپلیکیشن موبایل، و فایل راهنمای ثبت پرسشنامه انتخابات
برای ثبت نام در انتخابات، داوطلبین می توانند نرم افزار زیر را بر روی تلفن همراه خود دانلود و نصب نموده و سپس پرسشنامه را تکمیل و ارسال نمایند.