اولین نشست خبری دبیر ستاد انتخابات استان همزمان با افتتاح اتاق اطلاع رسانی

اولین نشست خبری دبیر ستاد انتخابات استان همزمان با افتتاح اتاق اطلاع رسانی