بازدید استاندار یزد از ستاد انتخابات شهرستان یزد و روند ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

بازدید استاندار یزد از ستاد انتخابات شهرستان یزد و روند ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی