تشریح زمان و شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با دبیر ستاد انتخابات استان یزد

تشریح زمان و شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با دبیر ستاد انتخابات استان یزد