دومین نشست دبیر ستاد انتخابات استان با اصحاب رسانه با موضوع مقررات ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دومین نشست دبیر ستاد انتخابات استان با اصحاب رسانه با موضوع مقررات ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی