سومین نشست خبری دبیر ستاد انتخابات استان؛تشریح روند تشکیل هیئت های اجرایی و آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان

سومین نشست خبری دبیر ستاد انتخابات استان؛تشریح روند تشکیل هیئت های اجرایی و آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان