عنوان اینفو

عنوان اینفو


(برای دریافت فایل اصلی بر روی تصاویر کلیک نمایید)

 

برنامه زمانبندی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی


آمار نهایی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد

 

آمار نهایی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اردکان

 

آمار نهایی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفت و میبد

 

آمار نهایی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم

 

آمار نهایی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و بخش ندوشن