معرفی دبیر ستاد انتخابات استان یزد

معرفی دبیر ستاد انتخابات استان یزد


مصطفی سالاری

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات

و دبیر ستاد انتخابات استان یزد