نشست خبری رئیس ستاد انتخابات استان با اصحاب رسانه در خصوص آمار قطعی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد

نشست خبری رئیس ستاد انتخابات استان با اصحاب رسانه در خصوص آمار قطعی ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد